Privat Socialrådgiver

I min praksis er udgangspunktet altid, at intet er for stort, for småt eller forkert at spørge om. Det er vigtigt for mig, at have denne tillid i mit arbejde, da det er min erfaring, at rigtig mange mennesker er tøvende med at tage kontakt til det offentlige system eller føler det er rigtig svært at finde ud af, hvor man kan rette henvendelse i netop den situation de befinder sig i. De venter derfor ofte for lang tid, inden de søger hjælp.

Når jeg arbejder med forebyggelse i min praksis, er det for at afhjælpe disse situationer. Det gør jeg konkret ved at stille min faglige viden og erfaring til rådighed for både virksomheder og privatpersoner.

Jeg har en solid socialfaglig viden samt erfaring og hvis jeg ikke har kendskab til et område, så ved, jeg hvor jeg kan finde ud af mere eller hjælpe med at finde en anden relevant fagperson.

I mit arbejde er det afgørende for mig, at jeg kan hjælpe de mennesker jeg er i kontakt med, ved at skabe overblik, finde forståelse samt mening for netop den situation de befinder sig i. Jeg arbejder derfor helhedsorienteret og løsningsfokuseret. Jeg har erfaring for, at når mennesker befinder sig i svære livssituationer, så gør det en forskel for dem, at få et overblik over deres situation samt mulighederne for tilbud om hjælp og støtte.

I arbejdet benytter jeg følgende arbejdsmetoder:
  • Socialrådgivning og vejledning indenfor social- og beskæftigelsesområdet
  • Samtaler- der kan være tale om et løbende samtaleforløb eller samtaler af mere coachende og motiverende karakter.
  • Viden om og undervisning i evidensbaserede copingstrategier.
  • Deltagelse i møder som bisidder ved behov.
  • Hjælpe med eller varetage kommunikationen med offentlig myndighed efter behov.