Menu Luk

Private

Med 20 års erfaring som socialrådgiver indenfor handicap, psykiatri og beskæftigelse har jeg et unikt overblik over lovgivningen og muligheder, når mennesker befinder sig i svære livssituationer.

Jeg hjælper dig med at få skabt overblik over situation samt handlemuligheder for dig eller dine pårørende.

Herudover har jeg mulighed for at være bisidder til møder, hjælpe dig med at skrive ansøgninger, være partsrepræsentant eller klage over afgørelser fra det offentlige som du er uenig i, hjælpe og vejlede dig i forhold til kommunikation med det offentlige samt koordinering af dette.

Jeg har fx stor erfaring indenfor følgende områder:

– STU

– Overgang fra barn til voksen

– Socialpædagogisk støtte

– Praktisk hjælp og støtte

– Hjælperordninger

– Botilbud

– Merudgifter

– Tabt arbejdsfortjeneste

– Afklaring i forhold til uddannelse/arbejdsmarkedet

– Ressourceforløb/jobafklaring

– Fleksjob

– Udredning/afklaring af funktionsevne

– Rehabilitering/recovery

– Beskyttet beskæftigelse

– Aktivitets- og samværstilbud

– Førtidspension